Stolár

Popis

Na základe získanej akreditácie Stolár, môžete realizovať kurz Stolár, akreditovaný MŠ SR. Vaši absolventi na kurze získajú nie len požadované vedomosti a zručnosti pre prácu stolára, ale na základe vami vydaného osvedčenia sa budú môcť zamestnať ako stolári.

Čo zabezpečujeme my:

  1. Zaregistrujeme vašu spoločnosť do informačného systému MŠ SR
  2. Vypracujeme kompletný vzdelávací projekt, vrátane učebného plánu a učebnej osnovy (obsah kurzu), s časovou dotáciou k jednotlivým témam.
  3. Nahodíme celý projekt do systému MŠ, v súlade so smernicami a požiadavkami MŠ SR.
  4. Budeme komunikovať počas celej doby, od registrácie až po udelenie akreditácie s ministerstvom a s posudzovateľom, ktorého nám ministerstvo pridelí.
  5. Po odsúhlasení MŠ, vám celý projekt, vrátane všetkej sprievodnej dokumentácie pošleme v tlačenej forme na podpis.
  6. Po udelení akreditácie zaškolíme vás, alebo vami určenú zodpovednú osobu vo veci povinnosti vzdelávacej inštitúcie voči MŠ SR.
  7. Poskytneme vám všetky vzory tlačív, ktoré sú súčasťou pedagogickej dokumentácie pri realizovaní akreditovaného kurzu.
  8. Poskytneme vám trojmesačné bezplatné poradenstvo čo sa týka kurzov, povinnosti voči MŠ SR, preplácania kurzov Úradmi práce a požiadaviek na otvorenie živnosti pre absolventov kurzov.

Čo potrebujeme od vás:

  1. Informácie o materiálno technickom zabezpečení (vybavenie miestnosti, kde bude kurz prebiehať – vzor vám zašleme)
  2. Dokumenty garanta a lektorov, ktorí budú spĺňať požiadavky MŠ a následne budú v kurze učiť (vzory dokumentov, požiadavky na vzdelanie a dĺžku praxe vám zašleme)

Kategória: Remeslá, Stolár

450 vyučovacích hodín
(teória 100 v.h., prax 350 v.h.)

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať

+421 940 606 288

info@akreditaciekurzy.sk

Vaše údaje

Vaše kontaktné údaje nebudú sprístupnené tretej strane ani nikde uložené. Slúžia výlučne pre potrebu odpovede na váš dotaz.

Podobné akreditácie