O nás

Sme spoločnosť jedinečná a jediná svojho druhu na Slovensku. Ako prvá vzdelávacia inštitúcia na Slovensku, hlavnú oblasť pôsobenia zameriavame na poradenstvo. Svoje doterajšie skúsenosti a vedomosti odovzdávame ďalej a stojíme pri zrode nových vzdelávacích inštitúcií.

Svoje aktivity zameriavame okrem firemného vzdelávania predovšetkým na poradenstvo v oblasti celoživotného vzdelávania, či už pre fungujúce, alebo začínajúce vzdelávacie inštitúcie. Hlavným smerom našej činnosti je poradenstvo v oblasti vytvárania nových vzdelávacích inštitúcií a akreditácií na vzdelávacie programy. Pripravujeme vzdelávacie programy v oblasti beauty, remesiel, gastronómie, cestovného ruchu, účtovníctva, lektorstva a množstvo iných vzdelávacích programov pripravených na mieru podľa požiadaviek a potrieb klienta.

Aj preto z našich skúseností čerpajú inšpiráciu odborníci v svojich odboroch, ktorí chcú svoje doterajšie skúsenosti odovzdávať iným a aktívne prispievať v rozvoji celoživotného vzdelávania na Slovensku.

Spájame sa s partnermi, ktorí vzdelávanie, rovnako ako my, vnímajú ako poslanie a majú jasnú víziu svojho postavenia na pôde vzdelávania.

Naše dlhoročné skúsenosti nám právom umožňujú radiť sa medzi odborníkov v oblasti celoživotného vzdelávania. Naša spoločnosť pôsobí na trhu vzdelávania od roku 2016. A však história vedenia našej spoločnosti siaha do roku 2005.

Stojíme za vznikom viacerých úspešných vzdelávacích inštitúcií, pre ktoré naše odborné skúsenosti, zanietenie a ľudský prístup boli a sú neoddeliteľnou súčasťou ich napredovania a rastu.