Akreditácie

Ste odborník vo svojej oblasti a chcete svoje vedomosti odovzdávať iným?
Rozšírte svoje podnikanie o realizáciu kurzov a školení, akreditovaných MŠ SR.
Pomôžeme vám získať akreditáciu, na základe ktorej budete môcť realizovať kurzy a školenia vo vašej oblasti.